KAMIEŃ MIESIĄCA - REGULAMIN

 

KONKURS KAMIEŃ MIESIĄCA 2018 REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Kamień Miesiąca 2018” jest organizowany przez: Firma Grynda Center Tomasz Grynda, ul. Ks. Wryczy 389-500 Tuchola, NIP: 561 000 04 78, reprezentowany przez sklep internetowy Skarby Natury istniejący pod adresem: www.skarbynatury.pl, dalej zwany Organizatorem.

2. Czas trwania konkursu: od 4 stycznia 2018 – 5 stycznia 2019 roku, konkurs podzielony jest na 12 części – jedna na miesiąc.

3. Celem konkursu jest promowanie wśród artystów, tworzących biżuterię handmade wiedzy o kamieniach stosowanych w biżuterii oraz promocja sklepu Skarby Natury.

4. Wydarzenia towarzyszące konkursowi „Kamień Miesiąca 2018”:

a) dwanaście wpisów, dotyczących kamieni miesiąca publikowanych na blogu: www.sztukkilka.pl/blog prowadzonym przez firmę: Sztuk Kilka Marta Norenberg, 05-806 Granica, NIP: 524 254 44 85;

b) dwanaście Newsletterów wysyłanych do subskrybentów sklepu Skarby Natury, opracowanych przez Sztuk Kilka Marta Norenberg;

c) comiesięczna 20% zniżka na kamień miesiąca w sklepie Skarby Natury, obowiązująca w danym miesiącu, dostępna dla wszystkich klientów sklepu;

d) comiesięczna publikacja zdjęć przyjętych prac w dedykowanych albumach na fanpage’u Skarbów Natury każdego 5 dnia miesiąca, poczynając od lutego 2018 roku;

e) publikacja zdjęć zwycięskich prac w czasopiśmie Beading Polska, wydawanym przez: GALERIA MARGO Małgorzata Grzesiak, ul. Mokra 2A/8, 24-100 Puławy, NIP: 7162568088;

 

§ 2. UCZESTNICY

1. Uczestnikiem konkursu może zostać tylko osoba pełnoletnia, która jest klientem sklepu Skarby Natury lub fanem profilu firmowego, na którymś z portali społecznościowych:

a) FACEBOOK:https://web.facebook.com/rozwin.swoja.pasje/

b) INSTAGRAM: https://www.instagram.com/skarbynatury/

c) Osoba ta dalej zwana jest - Uczestnikiem

2. Za Uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w wyznaczonym terminie prześle na adres Organizatora konkursu fotografię własnoręcznie wykonanej biżuterii, zawierającej kamień danego miesiąca oraz spełni założenia Regulaminu.

3. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany z udziału w konkursie jeśli nie spełni założeń Regulaminu lub przęśle zdjęcie pracy nieswojego autorstwa.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE + WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC ZGŁASZANYCH DO KONKURSU

1. W wyznaczonym przez Organizatora terminie Uczestnik prześle dobrej jakości zdjęcie własnoręcznie wykonanej biżuterii, która zawiera kamień miesiąca.

2. Technika wykonania pracy jest dowolna.

3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace z kamieniem danego miesiąca. Komplet np. kolczyki + naszyjnik jest traktowany jako jedna praca, jeśli znajdują się razem na zdjęciu.

4. Praca musi być nowa i nigdzie wcześniej nie publikowana.

5. Zdjęcie musi spełniać poniższe wymogi:

a) powinno być wyraźne i mieć wielkość minimum 1200 x 1200 px, może być także w formacie prostokątnym o najkrótszym boku wielkości 1200px;

b) przedmiot na zdjęciu ma być ukazany w całości, prócz przypadków gdy prezentowany jest na ekspozytorze;

c) zdjęcie powinno być dobrze doświetlone, aby jak najlepiej było widać detale biżuterii;

d) Organizator może poprosić o dosłanie poprawionego zdjęcia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku:

a) przesłania niewyraźnego / zbyt małego / nieestetycznego zdjęcia;

b) przesłania zdjęcia pracy, która nie jest biżuterią;

c) przesłania zdjęcia pracy, która jest kopią czyjejś twórczości;

d) przesłania zdjęcia biżuterii, która nie jest autorstwa zgłaszającego;

e) przesłania zdjęcia biżuterii już wcześniej publikowanej;

f) przesłania zdjęcia na inny adres mailowy niż ten podany w pkt. 1 § 4.

g) przesłania zdjęcia poza terminem;

h) przesłania zdjęcia pracy, która nie zawiera lub zawiera w szczątkowej ilości kamień danego miesiąca;

i) opublikowania zdjęcia pracy w Internecie przed opublikowaniem albumu konkursowego na fanpage’u Organizatora;

j) w pojedynczych przypadkach mogą pojawić się również inne przyczyny dyskwalifikacji pracy;

7. O dyskwalifikacji pracy Organizator poinformuje Uczestnika drogą mailową, na adres z którego przysłano zgłoszenie.

§ 4. SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC + SZABLON

1. Organizator przyjmuje zgłoszenia WYŁĄCZNIE na poniższy adres mailowy: konkursyskarbynatury@gmail.com.

2. Organizator przyjmuje zgłoszenia od każdego 4 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, do godziny 00:00.

3. W tytule maila Uczestnik musi zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz nazwę kamienia z danego miesiąca, np.: Anna Kowalska – Fluoryt

4. Zdjęcie powinno być podpisane, tak jak tytuł maila, czyli imieniem, nazwiskiem i nazwą kamienia.

5. Dla ułatwienia zgłoszenia Uczestnik powinien skopiować poniższe wytyczne i wkleić je do wiadomości z uzupełnionymi danymi:

1.Imię i nazwisko:

2. Adres kontaktowy:

3. Adres strony www / fanpage’a / instagrama / blogu (opcjonalnie):

4. Tytuł pracy:

5. Technika wykonania:

6. Materiały użyte w pracy:

7. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu Kamień Miesiąca 2018 i wysyłając to zgłoszenie w pełni akceptuję jego założenia.

8. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.

9. Oświadczam, że jestem autorem pracy, widniejącej na przesłanych zdjęciach i moja praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz osoby/firmy współpracujące z Organizatorem: Galeria Margo Małgorzata Grzesiak i Sztuk Kilka Marta Norenberg zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

11. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć mojej pracy przez Organizatora konkursu oraz osoby/firmy współpracujące, w celu promowania konkursu Kamień Miesiąca 2018 i sklepu Skarby Natury. Każdorazowo moja praca zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem + adres strony www lub mediów społecznościowych, jeśli podałem je w zgłoszeniu.

§ 5. DWUNASTOMIESIĘCZNY HARMONOGRAM KONKURSU

1. Konkurs trwa przez 12 miesięcy i dzieli się na 12 indywidulanych części.

2. Każdego 4 dnia miesiąca na stronie www i fanpage’u Skarbów Natury zostanie ogłoszony kamień danego miesiąca.

3. Zdjęcia prac można przesyłać od 4 do ostatniego dnia miesiąca, do godziny 00:00.

4. Każdego 5 dnia miesiąca (poczynając od lutego) na fanpage’u Skarbów Natury pojawi się album konkursowy. Po tym terminie Uczestnicy mogą publikować / udostępniać zdjęcia swoich prac w mediach społecznościowych. Wszystkie prace zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem oraz podlinkowane do stron / profili Uczestników, jeśli podali linki w zgłoszeniu.

5. Każdego 10 dnia miesiąca (poczynając od lutego 2018 r.) ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

6. Każdego 4 dnia miesiąca zostanie uzupełniony kolejny miesiąc w poniższej tabelce:

 

MIESIĄC

KAMIEŃ MIESIĄCA

TERMIN ZGŁOSZEŃ

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

STYCZEŃ

Fluoryt

4 – 31 stycznia

10 lutego

LUTY

 Lapis Lazuli

4 – 28 lutego

10 marzec

MARZEC

 

4 – 31 marca

10 kwiecień

KWIECIEŃ

 

4 - 30 kwietnia

10 maj

MAJ

 

4 – 31 maja

10 czerwiec

CZERWIEC

 

4 – 30 czerwca

10 lipiec

LIPIEC

 

4 – 31 lipca

10 sierpień

SIERPIEŃ

 

4 – 31 sierpnia

10 wrzesień

WRZESIEŃ

 

4 – 30 września

10 październik

PAŹDZIERNIK

 

4 – 31 października

10 listopad

LISTOPAD

 

4 – 30 listopada

10 grudnia

GRUDZIEŃ

 

4 – 31 grudnia

10 stycznia 2019

 

§ 6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Co miesiąc wyłonieni zostaną zwycięzcy, od I – III miejsca.

2. Zwycięzców wyłania Jury powołane przez Organizatora.

3. Ocenie podlegać będzie:

a) sposób wykorzystania i prezentacji kamienia miesiąca.

b) kreatywność widoczna w nadesłanej pracy

c) estetyka wykonania pracy

4. Wyniki konkursu każdorazowo będą ogłaszane 10 dnia miesiąca na fanpage’u Skarbów Natury.

5. Organizator będzie się kontaktował mailowo ze zwycięzcami.

§ 7. NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrody nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, a bony na zakupy nie są wymienialne na gotówkę.

2. Zdjęcia zwycięskich prac ze wszystkich etapów konkursu (I miejsca) będą publikowane w czasopiśmie BEADING POLSKA.

3. Wykaz nagród do poszczególnych miejsc:

I miejsce:

- bon zakupowy o wartości 250 zł na zakupy w sklepie: www.skarbynatury.pl

- porcelanowy kubek krystaliczny o wartości 180 zł od Crystalline Obsession by Kuba Kalinowski

- w każdym miesiącu do nagrody zostanie dołożony prezent - niespodzianka

II miejsce

- bon zakupowy o wartości 100 zł na zakupy w sklepie: www.skarbynatury.pl

- nagroda niespodzianka ufundowana przez naszego Partnera

 

III miejsce

- bon zakupowy o wartości 50 zł na zakupy w sklepie: www.skarbynatury.pl

- zestaw złożony z 10 półfabrykatów „niespodzianka”

- nagroda niespodzianka ufundowana przez naszego Partnera

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator.

2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i realizacji założeń konkursu „Kamień Miesiąca 2018”.

3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do usunięcia lub zmiany danych osobowych.

4. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.skarbynatury.pl

2. Uczestnik może pobrać Regulamin konkursu w formie pliku .pdf

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania każdego z etapów konkursu. Informacja o zmianie pojawi się na stronie Organizatora oraz na prowadzonym przez niego fanpage’u.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10. KONTAKT DO ORGANIZATORA

1. Mail: konkursyskarbynatury@gmail.com

2. Media społecznościowe: https://web.facebook.com/rozwin.swoja.pasje/

3. Telefonicznie: 537807537 (do godziny 16:00)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl